• Preklady a tlmočenie

  Profesionálne zvládame 48 jazykov
  a ich kombinácie.

  Kontaktujte nás
 • Máme prax a skúsenosti

  Získanú dôveru si udržujeme.
  Tak ako naše jazyky.

  Kontaktujte nás

O spoločnosti

Spoločnosť Meridian Bros s.r.o. pôsobí v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb od roku 1994. Vysoká kvalita služieb vychádza z dlhoročných skúseností a zabezpečuje ju tím profesionálnych pracovníkov v odbore. To všetko garantuje našu rýchlosť, dochvíľnosť a presnosť prekladov a zároveň umožňuje splniť všetky vami definované požiadavky.

Pri realizácii rozsiahlejších projektov využívame formáty CAT aplikácii, ako napr. TRADOS, Wordfast, …

Naša spoločnosť poskytuje aj služby tlmočníkov pre rôzne situácie, ako sú napr. školenia, prezentácie, podnikové stretnutia podľa požiadaviek klienta a dostupnosti tlmočníka pre danú jazykovú kombináciu.

Spoločnosť Meridian Bros, s.r.o. sídli v Košiciach a zabezpečuje úradné, odborné a komerčné preklady a všetky druhy tlmočenia.

Preklady

Preklady realizujeme  v rôznych odboroch. Zameriavame sa predovšetkým na techniku, strojárstvo, informačné technológie, telekomunikácie, medicínu, právo, obchod a iné.

Prekladateľské služby zabezpečíme z/do 48 jazykov.

Podľa požiadavky zabezpečíme úradné/súdne overené preklady v nasledujúcich jazykoch aj kombináciach:
– anglický, bulharský, český, estónsky,  chorvátsky,  dánsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, litovský, lotyšský, maďarský, nemecký, poľský, rumunský, ruský, slovenský, slovinský, srbský, španielsky, švédsky, taliansky, ukrajinský.

Úradný preklad (overený preklad či „súdny“ preklad) vykonáva úradný prekladateľ – prekladateľ splnomocnený štátom na vykonávanie prekladateľskej činnosti podľa Zákona 382/2004 Z.z. a zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Úradné preklady

Matričné doklady
rodné listy , sobášne listy, úmrtné listy; osvedčenia: o rodnom čísle, o štátnom občianstve

Doklady o vzdelaní
vysvedčenia, výučné listy, doklady o vysokoškolskom štúdiu, certifikáty

Doklady na auto dovezené zo zahraničia
technický preukaz, potvrdenie o odhlásení vozidla z premávky/dokumenty o TK a EK, doklad o nadobudnutí vozidla, ak je v inom jazyku

Dokumenty a listiny
pre štátne orgány  na Slovensku a v zahraničí

Poradíme, kedy verejné listiny potrebujú „vyššie overenie“ alebo tzv. APOSTIL. Poskytujeme expresné spracovanie vašich zákaziek.

Tlmočenie

Ad hoc

Vhodné pre malé mítingy ako právne stretnutia, obchodné jednania.

Konzekutívne

Je bežne používané v situáciách kde preklad nasleduje po každej vete alebo krátkej reči.

Lokalizácia

Lokalizácia softvéru, pomoci a softvérovej dokumentácie, lokalizácia webových stránok.

Simultánne

Pri medzinárodných stretnutiach kde preklad nasleduje s 2-3 sekundovým oneskorením a tlmočníci pracujú v tímoch, v zvukovo izolovaných kabínach s pomocou špecializovanej technike.

Súdne tlmočenie

Pri úradných situáciách kde sa vyžaduje súdny tlmočník ako sú napr. svadby (cudzinec) a pod.

Zoznam jazykov

anglický, arabský, bieloruský, bosniansky, bulharský, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, holandský, chorvátsky, taliansky, litovský, lotyšský, maďarský, macedónsky, moldavský, nemecký, nórsky, poľský, portugalský, rumunský, ruský, grécky, slovenský, slovinský, srbský, španielsky, švédsky, ukrajinský, flámsky

Naše referencie

Pracovné ponuky

Hľadáme externých prekladateľov, tlmočníkov a rodených hovorcov na preklady, korektúry a tlmočenia pre všetky jazyky a odbory. Druh pracovného pomeru: na dohodu alebo ŽL. Píšte cez formulár alebo priamo na translat@meridianbros.sk

Máte záujem?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Online objednávka prekľadateľských a/alebo tlmočníckých služieb

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Kontakt

Adresa spoločnosti

Meridian Bros, s.r.o.
Komenského 45-47
Košice 040 01
Slovenská Republika

Otváracie hodiny

Pondelok: 8:00-16:00
Utorok: 8:00-16:00
Streda: 8:00-16:00
Štvrtok: 8:00-16:00
Piatok: 8:00 – 14:00

Telefonické a faxové spojenie

Tel./Fax: +421 636 94 88
Mobil: +421 903 632 025
Mobil: +421 915 448 947

Email

translat@meridianbros.sk